Interim CFO

Stillingen som CFO er en nøgleposition i mindre og mellemstore virksomheder. Derfor kan en pludselig og uforudset hændelse som eksempelvis sygdom eller opsigelse hos en sådan nøglemedarbejder udgøre en risiko for virksomhedens strategi og bevarelse af det økonomiske overblik. Herudover kan virksomheden blive sårbar i forhold til den fortsatte ledelse af økonomiafdelingen. For at afhjælpe denne problemstilling, kan ansættelse af en Interim CFO i en kortere eller længere periode være en løsning.

Interim CFO som forretningspartner

Ansættelse af en Interim CFO er mere end bare ansættelse af en konsulent!

 

En Interim CFO analyserer, planlægger og laver anbefalinger på samme måde som en konsulent, men herudover har Interim CFO beslutningskompetence og kan sikre at dag-til-dag forretningen kører ufortrødent videre, ligesom planer, projekter og forbedringer kan gennemføres og implementeres.

 

Frit oversat betyder Interim CFO midlertidig økonomichef. Som Interim CFO tilbyder vi at varetage de specifikke opgaver der pludselig – og med kort varsel – kan opstå i en virksomhed og dens økonomifunktion. Det kan f.eks. være i forbindelse med sygdom eller opsigelse fra den fungerende økonomichef eller i forbindelse med planlægning og igangsætning af større projekter.

 

Ansættelse af en Interim CFO kan altså hjælpe virksomheden med at udfylde et akut opstået fravær på en nøgleposition i virksomheden. Virksomheden får med det samme en erfaren medarbejder med ledelses- og kommunikationserfaring samt hurtig forståelse for virksomhedens forretningsmodel og branche. På denne måde kan virksomheden fortsætte den planlagte strategiske udvikling, koncentrere sig om en eventuel rekrutteringsopgave, mens der er en sikker hånd på den økonomiske styring.