CFO ydelser

Alle virksomheder kan få brug for ekstern assistance til at løse opgaver af midlertidig karakter. Det kan eksempelvis være i forbindelse med gennemførsel af forandrings- og udviklingsprojekter. I dag er supportfunktionerne skåret ind til benet, og ressourcerne er nøje tilpasset behovet. Det betyder, at muligheden for at frigøre ressourcer kortvarigt og periodisk kan udgøre en udfordring, når der skal allokeres ressourcer.

 

CFO & Board Consulting Services tilbyder assistance med løsning af særlige CFO-opgaver, såsom:

Akkvisitioner

Står virksomheden over for en opgave med køb af en ny virksomhed, kan CFO & Board Consulting Services tilbyde at forestå eller deltage i due diligence-arbejdet i forbindelse med opkøbet. Due diligence arbejdet sker altid i samarbejde med virksomhedens revisor og advokat, men jeg vil være virksomhedens uvildige og forlængede arm i projektet baseret på min tidligere erfaring med opkøb af virksomheder i eksempelvis Danmark og England.

Herudover har jeg været primær økonomisk og juridisk ansvarlig i forbindelse med nyetablering af virksomheder i flere forskellige lande i Europa samt USA og Kina.

Procesbeskrivelse og optimering

Jeg har omfattende og lang erfaring med opbygning af processer i en økonomiafdeling til sikring af hurtige og effektive arbejdsgange. Jeg har naturligvis fokus på, at processerne designes til sikring af det fornødne og optimale kontrolmiljø.

Jeg har desuden erfaring med design og implementering af interne kontroller til sikring af overholdelse af SOX 404-lovgivningen i USA.

Ledelsesrapportering

Vigtigheden af økonomisk overblik og forståelse for virksomhedens økonomiske situation er af uvurderlig betydning for ledelsen. Det handler om at skabe gennemsigtighed og overskuelighed som fundament for et solidt og dybdegående strategisk beslutningsgrundlag.

Ledelsesrapporteringen skaber grundlaget for, at virksomheden kan styres til vækst og udvikling, så de strategiske mål kan realiseres.

Jeg har en lang og bred erfaring med netop at levere det nødvendige økonomiske overblik for ledelsen via en ledelsesrapportering, der giver fundamentet for det mest optimale beslutningsgrundlag.

Regnskabsafslutning

CFO & Board Consulting Services tilbyder assistance med virksomhedens måneds-, kvartals- eller årsafslutning. Ydelsen tilpasses virksomhedens rapporteringsbehov til såvel ledelse som bestyrelse. Herudover tilbydes assistance med klargøring af materiale til revisionsgennemgang.

Denne service kan tilbydes på on-going basis, således at jeg løbende forestår rapporteringen. Alternativt kan jeg tilbyde assistance med design af regnskabsafslutningsprocessen, således at virksomhedens eget personale fremadrettet kan forestå denne.

Modellering af rapporter

Det er vigtigt, at ledelse og bestyrelse ikke overdænges med unyttig information, men kun præsenteres for den essentielle information til at skabe overblik og træffe kompetente beslutninger.

Jeg har stor erfaring med udarbejdelse af modeller til ledelsesrapportering, således at ledelsens og bestyrelsens behov for information afdækkes tilstrækkeligt.

Herudover har jeg lang erfaring med opbygning af forskellige interne rapporteringsmodeller, som økonomiafdelingen kan bruge i arbejdet. Det kan være konsolideringsmodeller i forbindelse med opkøb og konsolidering af nye virksomheder, opbygning af budgetterings- og cash flow-modeller samt individuelle modeller i forbindelse med eksempelvis behovet for projektopfølgning og lignende.

Særlige projekter

I løbet af min erhvervskarriere har jeg arbejdet med mange forskellige projekter til sikring af virksomhedernes fortsatte udvikling.

Til eksempel er den opdaterede lovgivning omkring Transfer-Pricing rapportering højaktuel for mange virksomheder. Hér har jeg tidligere assisteret en mellemstor børsnoteret virksomhed med at opbygge Transfer-Pricing dokumentation, og dette inkluderede også diskussion og fastlæggelse af modeller for koncernens interne afregningspriser.

I mange virksomheder er der behov for opgradering eller nyanskaffelse af ERP-system. Her kan jeg tilbyde min erfaring enten som styregruppemedlem eller som sparringspartner for økonomifunktionen til sikring af, at virksomheden anskaffer det ERP-system, som passer til virksomhedens behov for styring og information.

Ligeledes har jeg deltaget i forskellige former for projekter i forhold til cash flow-optimering. Dette kunne eksempelvis være optimering af kundeindbetalinger, betaling af leverandører og lagerstyring. Der kan ofte være mange likviditetspenge hentet i at gennemføre sådanne optimeringsprojekter. Én ting er at rapportere om disse optimeringer, men noget andet er at få dem implementeret i virksomheden, og hér stiller jeg også mine kompetencer og erfaring til rådighed.

Endeligt kan der forekomme andre former for enkeltstående projekter af forventet kortere eller længere varighed, som jeg gerne tilbyder at være behjælpelig med at løse. Du er meget velkommen til at kontakte mig for en diskussion af projektet.